Bộ Tham mưu Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024

HQ Online -

Từ ngày 19 đến 22/2, đoàn kiểm tra của Bộ Tham mưu Hải quân do Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Hải Phòng.

Đại tá Hoàng Lương Ngọc chủ trì kiểm tra tại Trung tâm 47

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu huấn luyện; giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội; huấn luyện thể lực, điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác huấn luyện hậu cần, kỹ thuật; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và vật chất, thao trường cho huấn luyện.

Đoàn kiểm tra mô hình phục vụ huấn luyện của Lữ đoàn Thông tin 602

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân đã biểu dương các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch kiểm tra; tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện.

Các đơn vị chuẩn bị văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn đầy đủ; sổ sách, giáo án, tiến trình biểu được thông qua và phê duyệt theo phân cấp; xác định đúng thời gian, nội dung, chương trình sát đối tượng, chất lượng; thao trường, mô hình, học cụ được củng cố và đầu tư làm mới theo hướng dẫn; chất lượng cán bộ huấn luyện bảo đảm tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện được thực hiện chu đáo…

Kiểm tra học cụ huấn luyện của Tiểu đoàn Hóa học 20

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện; tổ chức tốt việc thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi vào huấn luyện. Đặc biệt, các đơn vị cần tập trung huấn luyện nâng cao trình độ khả năng SSCĐ; khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao để sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thanh Tuyền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn