Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng kiểm tra Học viện Hải quân

HQ Online -

Sáng 20/5, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng Hải quân đã kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, vi phạm, mất an toàn, phòng chống ma túy, mua bán người tại Học viện Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi quán triệt nội dung kiểm tra và nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 của Học viện Hải quân, đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, nền nếp, chế độ hoạt động, công tác thống kê của các ngành chức năng; công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; khảo sát dư luận xã hội; kiểm tra nhận thức pháp luật của bộ đội; thâm nhập thực tế tại khối cơ quan Học viện và tiểu đoàn quản lý học viên.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt kế hoạch, công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Học viện đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và phối hợp phổ biến pháp luật; hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, được lồng ghép trong các thiết chế văn hóa giúp bộ đội tiếp cận thông tin một cách trực quan, sinh động... Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số thiếu sót trong thời gian qua và đề nghị nhà trường khắc phục.

                                                                   Tin, ảnh: Trực Chinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn