Sự xuyên tạc, kích động thâm hiểm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đã trắng trợn xuyên tạc chủ....

Cảnh giác với hiện tượng lợi dụng, xuyên tạc hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản TikTok, Facebook, YouTube... với những tên gọi “rất kêu”, chẳng hạn như: “Yêu bộ đội”; “Yêu...

Quân đội nhân dân Việt Nam mãi là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Gần 80 năm qua, nhân tố làm nên những chiến thắng lẫy lừng của Quân đội ta là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu....

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyê...

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của...

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa thực hiện một nội dung công việc rất quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Lợi dụng v...

Chuyện về thẻ căn cước...

- Các ông ơi, không hiểu vì sao kỳ họp này Quốc hội lại xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Luật Căn cước, rồi sẽ đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) thành thẻ căn....

Phạt nghiêm... là rất đúng!

Nếu ai vừa uống rượu, bia cũng điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khi bị thổi nồng độ cồn lại xin được bỏ qua thì còn gì là kỷ cương phép nước?

Nhận diện và đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo hiện nay

Sự xuất hiện những tà đạo đội lốt tôn giáo được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn...

Cảnh giác với "chiêu bài" hợp tác giáo dục"

Vừa đến trường, thầy Hiệu trưởng Hùng lập tức gọi trưởng phòng truyền thông và hợp tác quốc tế lên để chất vấn: - Tôi hỏi cậu, người ta đang đồn ầm lên là tr...