Vùng 3: Kiểm tra tàu bắn đạn thật trên biển

HQ Online -

Ngày 17/6, tại vùng biển tỉnh Quảng Nam, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật lần 1 năm 2022 đối với các đơn vị tàu.

Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có tất cả các tàu, kíp tàu trong toàn Vùng. Nội dung kiểm tra gồm: Một số bài bắn đối không, bắn đối hải (ban ngày và ban đêm).

Đợt kiểm tra bắn đạn thật lần này nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ khai thác, sử dụng, làm chủ VKTBKT cán bộ, chiến sĩ trên các tàu và khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ ngành, tàu, hải đội.

Kết quả 100% tàu, kíp tàu khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. Đây là cơ sở quan trọng để Vùng 3 tiếp tục huấn luyện nâng cao khả năng SSCĐ trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi kiểm tra:

Biên đôi tàu hành trình thực hiện nhiệm vụ bắn đạt thật trên biển

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng theo dõi, chỉ đạo buổi kiểm tra bắn đạn thật 

Chỉ huy Lữ đoàn 172, Vùng 3 hội ý trước giờ kiểm tra bắn đạn thật

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật vũ khí trước khi bắn

Chính trị viên Tàu 331, Lữ đoàn 172 đọc điện động viên cán bộ, chiến sĩ toàn tàu trước giờ thực hành bắn

Cán bộ, thủy thủ Tàu 277, Lữ đoàn 172 điều khiển ra đa bắt bám mục tiêu để thực hiện bài bắn đối hải

Thực hành bắn đối không

Tàu của Vùng 3 Hải quân thực hành bắn ngư lôi

Mục tiêu đã bị tiêu diệt ngay lần bắn đầu tiên

Kiểm tra tình trạng vũ khí sau khi bắn

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng tặng quà động viên Tàu 331 sau khi bắn trúng mục tiêu

Duy Khánh (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn