Vùng 3 diễn tập động viên năm 2023

HQ Online -

Ngày 26 và 27/9, tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức diễn tập động viên năm 2023. Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có: Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tham mưu trưởng Hải quân; đại biểu Phòng Động viên, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu.

Thủ trưởng Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Hải quân kiểm tra các loại giấy tờ của cán bộ, chiến sĩ dự bị

Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên trong chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và lên toàn bộ; thực binh tổ chức tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, kiện toàn tổ chức biên chế và bắn đạn thật.

Trao biên bản giao nhận quân giữa đơn vị giao quân và nhận quân

Vùng 3 đã làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cơ sở vật chất, con người, phương tiện; phối hợp tuyên truyền, vận động để quân nhân dự bị tích cực tham gia đợt huấn luyện, diễn tập.

Chiến sĩ dự bị động viên bắn đạn thật

Vùng 3 đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng tổ chức phát lệnh, huy động, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên theo biên chế, bảo đảm đúng thời gian quy định, bàn giao cho đơn vị nhận nguồn tổ chức huấn luyện, diễn tập.

Đại tá Vũ Đình Hiển tặng quà lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập

Cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng kịp thời rút kinh nghiệm để thời gian tới tiến hành diễn tập động viên ở cơ quan, đơn vị mình.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng Giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Kết thúc diễn tập, Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng Giấy khen 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Tin, ảnh: Đặng Tùng, Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn