Vùng 2 Hải quân: Tuyên truyền biển, đảo tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

HQ Online -

Sáng 6-11, tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho gần 200 cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân đã thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về tình hình trên biển.

Hội nghị nhằm thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, xây dựng niềm tin của nhân dân trên địa bàn về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

                                                       Tin, ảnh: Trung Hiếu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn