Vùng 1 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo tại Nam Định

HQ Online -

Ngày 29 và 30-10, tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo cho 500 cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ phụ trách văn hóa; cán bộ hội, chi hội, hội viên hội nông dân tỉnh Nam Định.

Quang cảnh buổi thông tin về biển, đảo tại Nam Định

Các đại biểu đã được báo cáo viên Vùng 1 giới thiệu các nội dung: Cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề Biển Đông.

Buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ các cơ quan tỉnh Nam Định nắm rõ được bản chất vấn đề, định hướng được tư tưởng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Văn Quang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn