Trạm ra đa 500: Tham gia phòng chống cháy rừng trên địa bàn quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HQ Online -

Sáng 7-12, tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, Trạm ra đa 500, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đã tham gia với cán bộ, nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức phát động tháng cao điểm ra quân dọn thực bì rừng mùa hanh khô năm 2019 trên địa bàn quận.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 500 tham gia dọn thực bì rừng

Tại buổi phát động có hơn 300 người tham gia dọn thực bì rừng. Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 500 trực tiếp lao động phát, dọn được hơn 10ha thực bì rừng trồng; làm hơn 4km đường băng cản lửa; thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hai bên đường từ Trạm ra đa 500 lên pháp Tường Long; gắn  biển tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về việc chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Văn Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn