Tiểu đoàn 151 triển khai công tác phòng chống bão số 2

HQ Online -

Sáng 10/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 2 có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các trạm ra đa chủ động triển khai công tác phòng chống bão.

Quán triệt phương án phòng, chống bão tại Trạm ra đa 485

Các trạm ra đa đóng quân tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng và huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chủ động theo dõi tình hình bão số 2 trên các bản tin dự báo thời tiết; tập trung rà soát các phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 485 triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trang bị

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 490 phối hợp giúp nhân dân trên đảo Bạch Long Vỹ phòng chống bão số 2

Các trạm ra đa quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các điện chỉ đạo trên về công tác phòng chống bão số 2; duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn trang bị, chằng buộc nhà cửa, kho tàng, biển bảng, chằng chống cây ăn quả…

Cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa tháo bảng biển tuyên truyền ngoài trời, chằng chống nhà cửa, cây ăn quả

Chỉ huy các trạm ra đa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn nhân dân trên địa bàn khi có lệnh.

Tin, ảnh: Công Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn