Sớm triển khai Nghị quyết Đại hội, tạo chuyển biến tiến bộ, vững chắc, bảo đảm Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ (*)

* Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

HQ Online -

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 rất vinh dự được đón Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Hải quân Việt Nam điện tử xin được trích đăng nội dung phát biểu của đồng chí và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW), lãnh đạo Bộ Quốc phòng (BQP), tôi gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Thiết

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm qua, tình hình thế giới có những diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược theo hướng đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa cạnh tranh quyết liệt, vừa sẵn sàng thỏa hiệp, can dự vào nội bộ các nước khác. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, uy tín, vị thế được nâng cao trên trường quốc tế đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... diễn biến phức tạp. Quân chủng Hải quân được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại; tổ chức biên chế có sự phát triển, nhất là các lực lượng mới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Duy Khánh

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ; đoàn kết, năng động, đổi mới, khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Thứ nhất, Quân chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về các đối sách, xử lý thắng lợi các tình huống trên biển; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, đảo của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để đất nước phát triển kinh tế-xã hội nói chung, kinh tế biển nói riêng.

Quân chủng đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2021, Đề án “Xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; triển khai các dự án trung hạn và nhiều dự án chuyển tiếp; tạo chuyển biến rõ nét, diện mạo mới về thế và lực, về chủ quyền trên bình diện pháp lý, thực địa, thực tế, về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên biển, đảo. 

Thứ hai, Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn Quân chủng thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Đảng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, biện pháp cụ thể, sáng tạo định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn kiên định vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nội dung phong phú, hình thức sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” luôn được củng cố và phát triển, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trưng bày tại đại hội 

Thứ ba, Đảng ủy Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XII.

Quân chủng duy trì chặt chẽ các chế độ, lực lượng SSCĐ; tổ chức hiệp đồng với các lực lượng trong luyện tập, diễn tập ở nhiều quy mô khác nhau; qua đó khẳng định khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện có, trình độ chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu. Tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; cứu chữa, điều trị, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai, hạn hán, bão lũ.

Đảng ủy Quân chủng đã chỉ đạo điều chỉnh quân số, giảm đầu mối trung gian, bảo đảm, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu; hoàn thành giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng và tổ chức lại một số đơn vị.

Trong huấn luyện, Quân chủng Hải quân đã quán triệt, thực hiện huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung đột phá vào các khâu “cơ bản, làm chủ VKTBKT, thực hiện quy tắc an toàn” làm mũi nhọn nâng cao chất lượng tổng hợp. Các đơn vị chú trọng huấn luyện chuyên sâu theo phương án, nhiệm vụ, sát chiến trường, huấn luyện làm chủ VKTBKT mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, SSCĐ với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm kỷ luật, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên đới. Công tác cải cách hành chính quân sự có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Thứ tư, Đảng ủy Quân chủng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Toàn Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Trung ương, QUTW về xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức đảng được củng cố, phù hợp với tổ chức biên chế và phát triển lực lượng của Quân chủng. Cấp ủy các cấp thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo đúng cơ cấu, đủ số lượng, chất lượng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Thay mặt QUTW và lãnh đạo BQP, tôi ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Quân chủng Hải quân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ đội Hải quân luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió

Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, Quân chủng Hải quân còn có những hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm mà đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân chủng đã trình bày trước đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, nêu cao tự phê bình, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo phân tích, tổng hợp, dự báo, nắm tình hình từ sớm, từ xa các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển, đảo; nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTB hiện đại; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; giải quyết khâu yếu, mặt yếu và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... Cần làm rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Thưa toàn thể đại hội!

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Chiến tranh quy mô lớn ít có khả năng xảy ra nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ có thể diễn ra gay gắt hơn. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Diễn biến mới về tình hình đại dịch Covid-19; tình hình trên Biển Đông và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng môi trường không gian mạng tăng cường hoạt động chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn.

Quân chủng Hải quân đảm đương nhiệm vụ trên các hướng chiến lược trọng yếu; giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Nhiệm vụ của Hải quân nặng nề nhưng rất vẻ vang.

QUTW, BQP yêu cầu Đảng bộ Quân chủng Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tích cực, chủ động tham mưu với QUTW, BQP về chủ trương, giải pháp tăng cường thế trận, tiềm lực quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển. Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, nâng cao khả năng SSCĐ của các lực lượng; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch chiến đấu phù hợp với từng tình huống cụ thể; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho bộ độ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật cao; mưu trí, dũng cảm, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo; phối hợp, hiệp đồng, xử trí các tình huống đúng chủ trương, đối sách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Xây dựng toàn Quân chủng là một khối đoàn kết thống nhất.

Biên đội tàu tên lửa huấn luyện trên biển. Ảnh: CTV

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng, đơn vị trong Quân chủng; quản lý chặt chẽ vùng biển, không để bất ngờ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của QUTW, quyết định của BQP về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam đến năm 2021. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường đầu tư hoạt động khoa học, công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết hợp tốt giữa huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa mới. Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội; bảo đảm đơn vị an toàn, trước hết là an toàn tuyệt đối về chính trị, kiên quyết không để vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Ba là, tập trung lãnh đạo xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, quyết tâm cao cho bộ đội. Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ đều tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; cảnh giác phát hiện, chủ động đấu tranh phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Quan tâm công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Bộ đội tàu ngầm Lữ đoàn 189 huấn luyện trên biển. Ảnh: PV

Bốn là, xây dựng Đảng bộ TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc khắc phục các khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thành công của đại hội là khẳng định trách nhiệm chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân chủng.

Sau đại hội, Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ mới cần kịp thời bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng tâm, xây dựng chương trình hành động toàn khóa và phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ để sớm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, vững chắc; bảo đảm cho Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân chủng, với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề bài viết do Báo Hải quân Việt Nam đặt.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn