Quân chủng Hải quân kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Vùng 1

HQ Online -

Ngày 29/9, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) ở Vùng 1.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn kết luận kiểm tra

Đoàn đã nghe đơn vị báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS thời gian qua; kiểm tra các văn bản, sổ sách có liên quan; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ bằng phương pháp chất vấn trực tiếp và phát phiếu điều tra xã hội học. 

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 1 và cấp uỷ các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn của trên về thực hiện QCDCCS. Mối quan hệ cơ quan với đơn vị, cấp trên với cấp dưới, giữa chính uỷ, chính trị viên và người chỉ huy, cán bộ với chiến sĩ trong đơn vị  ngày càng gắn bó.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Hồ Thanh Hoàn ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Vùng 1 trong thực hiện QCDCCS thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị  Hải quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Vùng 1 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDCCS; tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt các quy chế, quy định, nội quy, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Vùng.

                                                                   Tin, ảnh: Hoàng Sơn, Văn Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn