Lữ đoàn 161 thông tin về biển, đảo tại Quảng Nam

HQ Online -

Ngày 5-11, tại các phường Điện Dương, Cửa Đại thuộc thành phố Hội An và các xã: Bình Minh (huyện Thăng Bình), Tam Tiến (huyện Núi Thành) tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và ngư dân các địa phương.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại phường Cửa Đại, TP. Hội An

Báo cáo viên Lữ đoàn đã thông tin một số nội dung cơ bản về tình hình biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác bảo vệ môi trường biển; những nội dung quan trọng sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đợt thông tin chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên, nhất là bà con ngư dân hiểu sâu hơn về chủ quyền biển, đảo, từ đó tuân thủ các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước về khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các qui định quốc tế trên lĩnh vực đánh bắt hải sản.

Tin, ảnh: Thành Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn