Học viện Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

HQ Online -

Chiều 24/6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện quán triệt Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2022.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm phát biểu

6 tháng đầu năm, Học viện Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quy trình, nội dung, chương trình, phương pháp dạy, học; triển khai xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các đối tượng; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo.

Học viện thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thụ kinh nghiệm, bồi dưỡng, tuyển chọn giảng viên, tuyển sinh quân sự, khảo thí; tham gia thi Olympic toàn quân, toàn quốc đạt kết quả cao; triển khai chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa hoc. Học viện an toàn tuyệt đối về mọi mặt, Đảng bộ đạt TSVM, tiêu biểu, Học viện VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng cuối năm, Học viện Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học; tập trung cụ thể hóa, đổi mới mạnh mẽ quy trình, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo cho các đối tượng, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của Quân chủng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo.

Học viện chỉ đạo, thực hiện các hoạt động khoa học quân sự bảo đảm tiến độ, chất lượng; triển khai đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng bộ Học viện TSVM tiêu biểu; Học viện VMTD mẫu mực, tiêu biểu; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Duy Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn