Học viện Hải quân đánh giá đề tài cấp Bộ Quốc phòng

HQ Online -

Ngày 9/8, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng khoa học của Học viện Hải quân tiến hành đánh giá cấp học viện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng. Đại tá, TS. Hồ Thanh Hòa, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ tịch hội đồng.

Quang cảnh phiên họp

Đề tài thuộc nhóm nghiên cứu, khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị công nghệ cao do Đại tá, TS. Nguyễn Đức Nam, nguyên Phó Giám đốc Học viện làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 10/2019 nhằm phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ và huấn luyện bảo đảm kỹ thuật tại các đơn vị, nhà trường.

Thành viên Hội đồng khoa học đánh giá, nhận xét đề tài

Qua đánh giá hồ sơ, tài liệu và báo cáo của Ban đề tài, đặc biệt là phần kiểm tra hoạt động của sản phẩm, các thành viên Hội đồng khoa học của Học viện đã thảo luận, đánh giá, nhận xét cụ thể, khách quan và đề nghị Ban đề tài hoàn thiện các nội dung phục vụ nghiệm thu đề tài trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thịnh Thúy, Việt Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn