Hải đội 137: Tọa đàm thanh niên “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”

HQ Online -

Ngày 18/5, tại Nghệ An, Đoàn cơ sở Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân".

 

Cán bộ, đoàn viên tham gia tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến trao đổi đã làm rõ sự cần thiết giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân; những khó khăn trong phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời đại 4.0; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”...

Buổi tọa đàm nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, qui định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của đơn vị.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn