Hải đoàn 129 thông tin về biển, đảo tại huyện Bắc Tân Uyên

HQ Online -

Chiều 28/6, Hải đoàn 129 Hải quân phối hợp với Huyện ủy Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức thông tin về biển, đảo cho 240 cán bộ chủ chốt của huyện.

Thượng tá Phạm Văn Quý thông tin về biển, đảo

Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy Hải đoàn 129 đã thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động của âu tàu, làng chài do Hải đoàn 129 quản lý tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

                      Tin, ảnh: Duy Tân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn