Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII thành công tốt đẹp

HQ Online -

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 5-8, tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, các đại biểu dự đại hội tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân chủng; dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, Phụ trách Tư lệnh Hải quân kết luận ý kiến đóng góp vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 27 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số phiếu tín nhiệm cao. 

 Quang cảnh đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân được Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, Phụ trách Tư lệnh Hải quân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua văn kiện tại đại hội

100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân khẳng định: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Bản lĩnh-Kỷ cương-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn tình hình đất nước, Quân đội, Quân chủng; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong Quân chủng.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng biểu dương và cảm ơn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động toàn Quân chủng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, đóng góp trí tuệ xây dựng các dự thảo văn kiện của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng, góp phần vào thành công của đại hội. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân nhấn mạnh: Sự thống nhất ý chí của đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng bộ Quân chủng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII ra mắt đại hội

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Quân chủng về kết quả đại hội và khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tin, ảnh: Nhóm PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn