Binh chủng Tăng thiết giáp: Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 147

HQ Online -

Ngày 26 và 27/10, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp (TTG) do Đại tá Hồ Viết Trương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác huấn luyện, SSCĐ lực lượng TTG tại Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân.


Đại tá Hồ Viết Trương quán triệt nội dung kiểm tra tại Tiểu đoàn 1047

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình về việc quản lý, sử dụng số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành TTG; thực hiện biểu biên chế theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu; tình trạng đồng bộ, quản lý VKTB; công tác chỉ đạo, tham mưu, bảo đảm huấn luyện…

Kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành TTG

Báo động kiểm tra chuyển trạng thái SSCĐ tại Tiểu đoàn 474

Đoàn đã báo động kiểm tra chuyển trạng thái SSCĐ của đơn vị từ thường xuyên lên cao; kiểm tra hiệu chỉnh vũ khí và bắn tập súng PKT trên xe PT-76. Kết quả bắn giỏi, an toàn tuyệt đối.

Cơ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe PTR-60PB

Kết luận kiểm tra, Đại tá Hồ Viết Trương biểu dương, đánh giá cao kết quả huấn luyện, SSCĐ Lữ đoàn đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là thành tích trong tham gia Hội thao kíp xe tăng giỏi toàn quân (kíp xe tăng PT-76 của Lữ đoàn đạt giải Nhì) đồng thời chỉ ra những hạn chế đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận kiểm tra

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTG yêu Lữ đoàn cần quan tâm kiện toàn cán bộ, nhân viên chuyên ngành TTG; thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật,  thành viên kíp xe nâng cao trình độ, kiến thức, khả năng khai thác hiệu quả VKTBKT trong biên chế, nhất là trang bị mới.

Đoàn công tác cũng kiến nghị việc bổ sung, đồng bộ khí tài trên xe chỉ huy thông tin để phát huy hiệu quả hoạt động của các hệ thống trang bị trên xe.

                                                 Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Xuân Thìn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn